Maliyet avantajı sağlamanın gün geçtikçe kıymetli hale geldiği bir dönemde, Meteor Endüstri ve Enerji Anonim Şirketi olarak bizi tercih eden paydaşlarımıza çeşitli fırsatlar sunarak, söz konusu bu maliyet yükünü bir nebze de olsa azaltabilmek adına başlattığımız Pazarfili uygulaması ile işletmelerin ihtiyaç duyduğu/duyacağı çeşitli çözüm ortakları iş birliğinde işletmelere fayda sağlayacak şekilde anlaşma yapabilmeleri amaçlanmaktadır. Bu sayede öncelikle müşterilerimize, sonrasında da Pazarfili uygulamasına dahil olan tüm paydaşlarımız ile bu fırsatları paylaşmak, bu fırsatların sunduğu avantajlar nispetinde onlara destek verebilmek, bu projeyi hayata geçirmemizdeki en temel motivasyonumuz olmuştur.

“Birlikten güç doğar” mottosu ile tüm paydaşlarımıza daha avantajlı ve yararlı iş birlikleri sunabilmek adına Pazarfili’ndeki çözüm ortaklıklarımızı gün geçtikçe artırmak ve bir kar topu misali büyüyen bir elektronik pazar yerine dönüşerek, tüm paydaşlarımıza maksimum düzeyde fayda sağlayacağı bir yapıya dönüşmek arzusuyla büyüme ve gelişme isteği içerisindeyiz.

Bu Pazar yerinin gelişmesine katkı sunan bizimle marka işbirliği yapan ve bu platformu kullanarak kendilerine sunulan faydalardan yararlanan tüm paydaşlarımıza destek, katkı ve iş birlikleri için sonsuz şükranlarımızı sunarız.